ปรับปรุงเมื่อ: 23 มีนาคม 2566

ชื่อย่อหุ้น: MACO สกุลเงิน: บาท
ราคาล่าสุด: 0.54 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,169,700.00
เปลี่ยนแปลง: 0.00 % เปลี่ยนแปลง: 0.00
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.53 - 0.55 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.43 - 0.85