ปรับปรุงเมื่อ: 03 สิงหาคม 2564

ชื่อย่อหุ้น: MACO สกุลเงิน: บาท
ราคาล่าสุด: 0.63 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 35,879,779.00
เปลี่ยนแปลง: -0.05 % เปลี่ยนแปลง: -7.35
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.62 - 0.64 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.57 - 0.83