‘MACO' คว้ารางวัลด้านผลการดำเนินงานดีเด่นในงาน SET AWARDS 2015

25 Nov 2015

นางเกศรา มัญชุศรี (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่นในกลุ่ม Market Capitalization 3,000 - 10,000 ล้านบาท จากงาน SET AWARDS 2015 ให้แก่ นายนพดล ตัณศลารักษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO ในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี ดร.สันติ กีระนันทน์ (ซ้ายสุด) รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานการตลาดและดูแลสายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ร่วมแสดงความยินดี