MACO ต้อนรับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

06 Jan 2016

นายนพดล ตัณศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO ผู้สร้างสรรค์เครือข่ายสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยครบวงจร ต้อนรับ นางสาวทัตพิชา เติมถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาชุมชน มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เนื่องในโอกาสเข้าขอบคุณ MACO ที่ให้มูลนิธิฯ ได้ใช้ป้ายโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามโครงการ CSR ที่เปิดโอกาสให้องค์กรสาธารณกุศลทั้งจากภาครัฐและเอกชนใช้ป้ายโฆษณาฟรีเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์