MACO โชว์ความแข็งแกร่งหลังทำกำไรสุทธิปี 58 เติบโต 28% ด้านบอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลังอีก 0.030 บาทต่อหุ้น เดินหน้าผุดพื้นที่สื่อโฆษณาเพิ่มรับแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัว

25 Feb 2016

MACO โชว์ผลประกอบการปี 58 ทำรายได้ 694 ล้านบาท กำไรสุทธิ 171 ล้านบาท หลังบริหารจัดการธุรกิจและควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้อยู่ในภาวะเศรษฐกิจซึม ด้านบอร์ดบริหารอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง 0.030 บาทต่อหุ้น ขณะที่ปี 59 เดินหน้าขยายพื้นที่สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง หวังเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจากการลงทุนของภาครัฐ กระตุ้นการบริโภคขับเคลื่อนเศรษฐกิจหนุนภาคเอกชนใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้น คาดสิ้นปีเติบโต 15%

นายนพดล ตัณศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO ผู้สร้างสรรค์เครือข่ายสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยครบวงจร ที่นำความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อผลิตสื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์สินค้ากับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน (OHM Gateway Connectivity) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปี 2558 ว่ายังคงรักษาการเติบโตได้เป็นอย่างดี โดยทำรายได้ 694 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อนและมีกำไรสุทธิ 171 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ ความสำเร็จด้านผลประกอบการนั้นมาจากการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะชะลอตัว โดย MACO ยังคงรักษาอัตราการใช้พื้นที่สื่อโฆษณาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 73.6% จากพื้นที่สื่อโฆษณาทั้งหมด 90,580 ตารางเมตร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขีดความสามารถด้านการแข่งขันในธุรกิจที่แข็งแกร่ง โดยบริษัทฯ ยังคงขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาและพื้นที่สื่อโฆษณาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ VGI โดยใช้ศักยภาพของ VGI ในการบริหารการขายสื่อประเภท Street Furniture ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและช่วยให้ MACO ควบคุมต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง จากผลการดำเนินงานระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.030 บาท โดยกำหนดวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (XD) และไม่มีสิทธิประชุมผู้ถือหุ้น (XM) ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 17 มีนาคม 2559 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 หลังครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน 2558) บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.018 บาท รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานทั้งปีอยู่ที่ 0.048 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 144.43 ล้านบาท ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังอนุมัติต่ออายุโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Joint Investment Program :EJIP) เป็นครั้งที่ 3 โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2562

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MACO กล่าวว่า ทิศทางดำเนินงานในปี 2559 บริษัทฯ มีแผนขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาและพื้นที่โฆษณาเพิ่มขึ้น 20,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นสื่อประเภทป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และขนาดเล็กทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ประมาณ 18,000 ตารางเมตรและสื่อโฆษณา Street Furniture ในกรุงเทพฯ อีกประมาณ 2,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณาโดยรวมที่คาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้น หลังจากภาครัฐมีนโยบายลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

ทั้งนี้ จากปัจจัยบวกดังกล่าว จะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่จะกล้าจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้า และเป็นผลให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ใช้งบซื้อสื่อโฆษณาเพื่อกระตุ้นการขายสินค้าหรือใช้เป็นช่องทางเพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่ออัตราการใช้พื้นที่สื่อโฆษณาโดยเฉลี่ยในปีนี้ ที่คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 75% และผลักดันผลการดำเนินงานในปี 2559 ให้เติบโต 15% ได้ตามเป้าที่วางไว้