‘MACO' สนับสนุนวิ่งมินิมาราธอน SET Bull Run

01 Mar 2016

นายนพดล ตัณศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO รับโล่แสดงความขอบคุณจากนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนการกุศลประจำปี 2559 ‘SET Bull Run’ ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับองค์กรภาคตลาดทุนเป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมให้คนไทยหันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งนำรายได้ทั้งหมดจากค่าสมัครแบบไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่สภากาชาดไทย โดยภายในงานมีผู้บริหารและกลุ่มพนักงาน MACO เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย