ผู้บริหาร MACO ยัน VGI เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น หนุนศักยภาพการแข่งขันดีขึ้น ด้านผู้ถือหุ้นเห็นชอบจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังอีกหุ้นละ 0.030 บาท

25 Apr 2016

ผู้บริหาร MACO สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น มั่นใจ VGI เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทฯ ช่วยหนุนศักยภาพการแข่งขันและผลักดันการเติบโตที่แข็งแกร่ง ยันไม่กระทบแผนงานเดิมที่มีเป้าหมายขยายพื้นที่สื่อโฆษณาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเพิ่มเติมอีก 20,000 ตารางเมตร พร้อมเดินหน้า ขยายธุรกิจสู่ตลาด CLMV+I ขณะเดียวกันผู้ถือหุ้น MACO ยังอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังปี 58 จำนวน 0.030 บาท

นายนพดล ตัณศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO ผู้สร้างสรรค์เครือข่ายสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยครบวงจร ที่นำความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อผลิตสื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์สินค้ากับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน (OHM Gateway Connectivity) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ได้ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ถือหุ้นต่อกรณีที่ VGI ได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน MACO นั้น จะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ที่เข้ามาช่วยเกื้อหนุนธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย และผลักดันการเติบโตของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับในปีนี้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าตามแผนงานเดิม โดยมีเป้าหมายขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาและพื้นที่โฆษณาเพิ่มขึ้น 20,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นสื่อประเภทป้ายโฆษณาทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และสื่อโฆษณาประเภท Street Furniture ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณา ซึ่งจะส่งผลดีต่ออัตราการใช้พื้นที่สื่อโฆษณาโดยเฉลี่ยในปีนี้ ที่คาดว่าจะอยู่ที่ระดับไม่ต่ำกว่า 70% และผลักดันผลการดำเนินงานปีนี้ให้เติบโต 15% ได้ตามเป้าที่วางไว้

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้ในโอกาสเข้าลงทุนรุกขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่ม CLMV+I โดยใช้โมเดลธุรกิจเช่นเดียวกับประเทศมาเลเซีย ที่บริษัทฯ เข้าไปร่วมทุนกับพันธมิตรท้องถิ่นเพื่อดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย รองรับเม็ดเงินอุตสาหกรรมโฆษณาที่เติบโตตามการขยายตัวของเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนมากกว่าการเข้าไปลงทุนขยายธุรกิจเอง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2558 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558) ในอัตราหุ้นละ 0.030 บาท ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 หลังครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน 2558) บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.018 บาท รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานทั้งปีอยู่ที่ 0.048 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 144.43 ล้านบาท

เนื่องจากปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังรักษาการเติบโตทางด้านรายได้และกำไรสุทธิได้เป็นอย่างดี โดยทำรายได้ 694 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อนและมีกำไรสุทธิ 171 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้เศรษฐกิจของไทยจะอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่ MACO ยังคงรักษาอัตราการใช้พื้นที่สื่อโฆษณาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 73.6% จากพื้นที่สื่อโฆษณาทั้งหมด 89,000 ตารางเมตร สะท้อนถึงขีดความสามารถด้านการแข่งขันในธุรกิจที่แข็งแกร่ง ขณะเดียวกันการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ VGI โดยใช้ศักยภาพของ VGI ในการบริหารการขายสื่อประเภท Street Furniture ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและช่วยให้ MACO ควบคุมต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย