MACO ปรับโครงสร้างบริหาร หลัง VGI เข้าถือหุ้นใหญ่ตั้ง ‘ศุภรานันท์ ตันวิรัช' นั่งเก้าอี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับแผนรุกขยายธุรกิจ

31 May 2016

MACO ปรับโครงสร้างการบริหารงาน หลัง VGI เข้าถือหุ้นเพิ่มเป็น 37.42% ดึง ‘ศุภรานันท์ ตันวิรัช’ นั่งเก้าอี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หวังให้เกิดการบูรณาการผสมผสานทางธุรกิจ รับแผนยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายโฆษณาแบบครบวงจรครอบคลุมทั่วประเทศ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 มีมติแต่งตั้ง นางศุภรานันท์ ตันวิรัช ผู้อำนวยการใหญ่สายการงิน บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ VGI เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MACO ภายหลังจากที่ VGI ได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในการเข้าถือหุ้น MACO เพิ่มขึ้นเป็น 37.42% จากเดิม 24.96% ของหุ้นทั้งหมด พร้อมทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ MACO จากนักลงทุนรายย่อยในระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน ถึง 8 กรกฎาคม 2559

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างการบริหารงานในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการบูรณาการผสมผสานทางธุรกิจร่วมกันระหว่าง MACO และ VGI ที่จะนำจุดเด่นของทั้ง 2 บริษัทฯ มาร่วมกันสร้างศักยภาพความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เพื่อรองรับแผนงานขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยของ MACO รวมถึงยังสามารถต่อยอดสู่การใช้สื่อผสมผสานที่จะเกิดขึ้นร่วมกันระหว่าง MACO VGI และ RABBIT ในอนาคต เพื่อรุกสื่อโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงผู้บริโภคให้เข้าถึงแบรนด์สินค้าได้ง่ายขึ้น

สำหรับ นางศุภรานันท์ ตันวิรัช ถือเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจสื่อสารและสื่อโฆษณามาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี จึงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวางแผนและบริหารจัดการธุรกิจสื่อโฆษณาเป็นอย่างดี ตลอดจนมีความสามารถในการวางยุทธศาสตร์และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ จะสามารถประสานความร่วมมือระหว่าง MACO และ VGI เพื่อขยายฐานสื่อโฆษณาของ MACO ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและช่วยเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของ MACO และ VGI ในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยได้อีกด้วย

ปัจจุบัน MACO เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยครบวงจร โดยมีสื่อโฆษณาที่ให้บริการจำนวนทั้งสิ้น 1,349 ป้าย โดยแยกเป็นสื่อโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ (Billboard) ริมถนนทางหลวงทั่วประเทศและสื่อโฆษณาขนาดกลางในบริเวณแยกสำคัญและบนอาคารที่เป็นย่านการค้าตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศจำนวนรวม 398 ป้าย สื่อโฆษณารูปแบบกล่องไฟ บริเวณสถานีน้ำมัน ปตท. จิฟฟี่ จำนวน 265 ป้าย สื่อติดตั้งบริเวณถนน (Street Furniture) ได้แก่ ป้ายโฆษณาบริเวณเสาตอม่อสถานีรถไฟฟ้าบีเอสและสื่อโฆษณาบริเวณเสาใต้สะพานข้ามแยกในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนรวม 555 ป้าย และสื่อโฆษณาขนส่งมวลชน (Transit Media) ได้แก่ สื่อโฆษณาบริเวณตู้จ่ายเงินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำนวน 124 ป้าย สื่อโฆษณาในสถานีขนส่งหมอชิตใหม่ จำนวน 7 ป้าย