'MACO' มอบข้าวให้แก่โรงเรียนวัดดอนทราย จ.เพชรบุรี

16 Aug 2016

นายญาณิสร์ ทิพากร (ที่สองจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานสร้างสรรค์ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO นำทีมพนักงานมอบข้าวจากโครงการ “ที่ดินเปล่าสร้างคุณค่าชาวนาไทย ปี 4 อิ่มท้องน้องพี่ To be continued” ซึ่งเป็นผลผลิตจากพื้นที่เพาะปลูกของ MACO ที่ให้ชาวนาได้เช่าพื้นที่ปลูกข้าวในราคาถูก ให้แก่นายประยุทธ วรรณเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทราย จ.เพชรบุรี เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน