ผู้ถือหุ้นไฟเขียว MACO เพิ่มทุนขายหุ้น PP ให้แก่กลุ่ม Ashmore ระดมทุนเข้าซื้อกิจการ มัลติ ไซน์ ติดปีกเสริมศักยภาพสื่อป้ายโฆษณานอกบ้านทั่วประเทศ

22 Sep 2016

ผู้ถือหุ้น MACO อนุมัติเพิ่มทุน 334 ล้านหุ้น พาร์ 0.10 บาท รับการจัดสรรแบบ PP (Private Placement) ให้แก่กลุ่ม Ashmore ในราคา 1.28 บาท คิดเป็นเงิน 427,520,000 บาท เพื่อระดมทุนเข้าซื้อหุ้น 70% บริษัท มัลติ ไซน์ จำกัด หรือ MTS ผู้ประกอบการธุรกิจป้ายโฆษณากลางแจ้งรายใหญ่ เสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจสื่อป้ายโฆษณา หลังควบรวมกิจการในครั้งนี้ จะทำให้ MACO มีสื่อป้ายโฆษณาทั่วประเทศเพิ่มอีก 862 ป้าย พร้อมปรับป้ายโฆษณาเป็นเครือข่ายสื่อดิจิทัล สร้างมูลค่าเพิ่มจากป้ายเดิมที่มีอยู่

นางศุภรานันท์ ตันวิรัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO ผู้นำเครือข่ายสื่อโฆษณานอกบ้าน เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 อนุมัติแผนเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 33,400,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 334,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) 0.10 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ Ashmore ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 1.28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 427,520,000 บาท เพื่อรองรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มัลติ ไซน์ จำกัด (MTS) จำนวน 98,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมดของ MTS

ทั้งนี้ บริษัท มัลติ ไซน์ เป็นผู้ประกอบกิจการป้ายโฆษณา ที่ดำเนินกิจการมายาวนานกว่า 13 ปี มีป้ายโฆษณาภาพนิ่งกระจายอยู่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ มีจำนวนป้ายทั้งหมด 862 ป้าย แบ่งเป็น Large Billboard / Light Box / Mini Billboard โดยมีตำแหน่งป้ายโฆษณาอยู่ในย่านธุรกิจสำคัญ CBD (Central Business District) ของแต่ละจังหวัด การเพิ่มเครือข่ายสื่อในครั้งนี้ จะทำให้กำลังการผลิตสื่อของ MACO เพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีกำลังการผลิตอยู่ในมูลค่า 900 ล้าน จะเพิ่มขึ้นอีก 300 ล้าน รวมเป็นมูลค่า 1200 ล้าน MACO คาดว่าภายหลังเข้าควบรวมกิจการแล้วจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของ MACO ในปี 2560 ให้เติบโตไม่น้อยกว่า 20%

“การเข้าควบรวมกิจการมัลติไซน์ในครั้งนี้จะส่งผลให้ MACO มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากเครือข่ายสื่อโฆษณาของ MACO และบริษัท มัลติไซน์ รวมกันครอบคลุมกลุ่มผู้ชมเป้าหมายกว้างขึ้น ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกภูมิภาค ผู้ซื้อสื่อโฆษณามีทางเลือกมากขึ้นในการเลือกใช้งบประมาณโฆษณาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น โดยเรามีแผนปรับสื่อป้ายโฆษณาจากภาพนิ่งไปสู่ป้ายดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ป้ายโฆษณา ที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมศักยภาพการดำเนินงานของ MACO ได้ดียิ่งขึ้น” นางศุภรานันท์ กล่าว