MACO ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

09 Nov 2016

นายจักรกฤษณ์ เข็มทอง (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO พร้อมด้วยทีมบุคลากรของบริษัทฯ ร่วมกันบริจาคสิ่งของให้แก่มูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปีนี้ โดยมีคุณสุธิรัตน์ คชสวัสดิ์เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิรักษ์ไทย และนายกระแสร์ บัวบาน กำนัน ตำบลบางหลวงโดด เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของ ณ โรงเรียนวัดกอไผ่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา