บมจ.มาสเตอร์ แอด ห่วงใยพนักงานและชุมชนโดยรอบ

26 Dec 2016

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO จัดซื้อเครื่องกระตุ้นคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า โดยมีนางสาวธมนวรรณ นริทวานิช (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้รับมอบจากนายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) สำหรับปฐมพยาบาลให้แก่พนักงานและคนในชุมชนละแวกใกล้เคียงบริษัทฯ ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น โดยมีบริษัท แอลโคเทค จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งเครื่องพร้อมสาธิตการใช้งานและให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น ด้วยการทำ CPR (Cardio-Pulmonary Resuscitation)